Hvordan kan vi hjelpe deg?

Har du spørsmål eller tanker rundt metodikk, tiltak, opplæringsprogram og gjennomføringen i sykehusene?
Kontakt oss via kontaktinformasjonen nedenfor.

Programleder bransjeprogram IA i Sykehus:
Cecilie Aronsen Opdan – [email protected]

Spesialrådgiver og leder av innsatsteamet Der Skoen Trykker:
Mette Jørgensen – [email protected]

Spesialrådgiver for bransjeprogrammet IA i Sykehus:
Kari Laastad – [email protected]

Kontaktinfo for representantene i arbeidsgruppen

Besøksadresse

Arbeidsgiverforeningen Spekter
Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: